Новий довідник: Українська мова. Українська література

Суфіксальний спосіб

Якісні прикметники. Творяться за
допомогою суфіксів, що за своїми
функціями поділяються на дві групи:
1. Суфікси, за допомогою яких утво­
рюються прикметники з новим
відтінком у значенні. Це суфікси
суб’єктивної оцінки (зменшеності,
здрібнілості, пестливості, згрубі­
лості) -ав- (я в -), -еньк-, -ісіньк-,
-юсіньк-, -есеньк-:
УКРАЇНСЬКА МОВА
білявий, жовтавий, чорненький,
чистісінький, малюсінький;
-езн-, -внн-, -уч- (-ЮЧ-), -ущ- ( ющ ):
широчезний, здоровенний, холод­
нючий, жирнючий.
2. Суфікси, що беруть участь у творен­
ні прикметників з новим значенням:
• відіменникові прикметники:
-ав- (-яв-): кучерявий, жилавий;
-аст- (-яст-): сріблястий, горластий;
-овит-: соковитий, талановитий;
-ив-: щасливий, лінивий;
-к-: солодкий, в’юнкий;
-н-: холодний, дивний;
-уват-: кислуватий, холоднуватий.
• віддієслівні прикметники:
-лив-: рухливий, розсудливий;
-н-: привітний, прихильний;
-к-: говіркий, верткий;
-ав- (-яв-): жовтавий, білявий.
Відносні прикметники. Утворю­
ються за допомогою суфіксів:
• -ськ-, -зьк-, -цьк-: сільський, бузь­
кий, донецький:
• -ан- (-як-): гречаний, вівсяний;
• -н-: мідний, срібний, вечірній;
• -ов-, -ев-, -єв-: дубовий, вишневий,
життєвий;
• -ичн-, -ічн-, -ЇЧН-: історичний,
космічний, архаїчний.
Присвійні прикметники. Утворю­
ються за допомогою суфіксів:
• від назв людей:
-ин- (-їн-): Миколин, Маріїн;
-ів- (-їв-), -ов-, -ев- (-єв-): Василів,
Сергіїв, Петрова, Василева,
Віталієва;
• від назв тварин:
-ин-, -н-, -ач- (-ЯЧ-): голубиний, со­
лов’їний, гусячий, собачий, лисячий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.