Новий довідник: Українська мова. Українська література

Пишемо через дефіс

Складні прикметники, утворені
від складних іменників, що пишуть­
ся через дефіс:
219
УКРАЇНСЬКА МОВА
віце президентський, генерал-гу-
бернаторський, екс-чемпіонський.
Складні прикметники, частини
яких з’єднані між собою сурядним
зв’язком (між ними можна вставити
сполучник і):
мовно-літературний (мовний і
літературний), науково-техніч­
ний, фінансово-економічний, нав­
чально-виховний, ремонтно-будіве­
льний, євро-азіатський, культур­
но-освітній, спортивно-оздоров­
чий, народно-визвольний,
але:
всесвітньо відомий.
Складні прикметники, перша час­
тина яких закінчується на -ико, -іко,
-ово, -енно:
історико-культурний, хіміко-біоло-
гічний, військово-морський, воєн­
но-стратегічний,
але:
військовозобов’язаний, військово­
полонений (бо утворилися з підряд­
них словосполучень: зобов’язаний
до війська, полонений у війську).
Складні прикметники, компоненти
яких — поєднання кількох кольорів
та відтінків чи смакових відчуттів:
жовто-синій, рожево-золотистий,
сніжно-білий (але білосніжний),
темно-зелений, молочно-білий, смаг­
ляво-червоний, блідо-бузковий, сіро-
біло-чорний, (але червоногарячий,
жовтогарячий);
кисло-солодкий, гіркувато-солоний.
Складні назви проміжних сторі
світу ( п івденно-західний, північно
східний, норд-ост івський) та гео­
графічні назви, у складі яких є ціж
слова:
П івденно-Західна залізниця, Пів­
нічно-Західний фронт,
але:
Північнокримський канал, Східно­
європейська рівни на, південноук­
раїнські степи, східнослов’янські
мови (за загальним правилом під­
рядної залежності словосполучень).
Повторення тих самих або спорід­
нених слів:
важливий-важливий, далекий-пре-
далекий.
Прикметники, утворені від влас­
них назв, що пишуться через дефіс
або окремо:
Кам’янець-Подільський —
кам ’ янець-подільськии,
Вест-Індія — вест-індійський;
Віта-Поштова — віта-поиїтовии,
Михайло-Коцюбинське — михМ
ло-коцюбинський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.