Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис питально-відносних займенників

1.При відмінюванні займенників
хто, що форми непрямих відмінків
творяться від інших основ:
хто — кого, кому; що — чого, чому-
2. Займенники який, котрий відмі­
нюються як прикметники твердої
групи.
3. Займенник скільки відмінюється,
як числівник два.
4. Займенник чий має власний зразок
відмінювання.
—————————————————————– “УВАГА!
Відносний займ енни к щ о збігається за написан­
ням і звучанням зі спол учником щ о, який теж
з ’єднує підрядне речення з головним.
230
Гоаматика: морфологія, синтаксис
Як же ЇХ розрізнити?
Якщо можна слово «щ о» замінити синоні-
м|чНим йому «який», то це займенник. Коли ж
т а к а заміна не можлива, то це — сполучник:
Благословенні наш і нені,
Що (які) в круговерт і цій шаленій
Нас проводжали на зорі.
Л. Забаш т а.
Як не любити робот и розум ної,
Праці, що (я ка ) д ух веселить.
М. Рильський.
Говорять, що м ат ері сльози гарячі і тверде
міцнеє каміння проймають (Л еся У країнка).
Прощай мій зошите! Спасибі тобі, друж е, шо
т и думок м оїх не відцурався ( В . Симоненко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.