Новий довідник: Українська мова. Українська література

Числівники один, одна, одно (одне)

Числівник один відмінюється, як
прикметник твердої групи (зелений)
або як займенник той.
Форму множини числівник один має
тільки тоді, коли стоїть при іменни­
ках, що мають лише форму множини:
одні сани, одні двері, одні окуля­
ри, одні ножиці, одні ковзани, одні
ночви.
В інших випадках форма множи­
ни набуває ознак означального зай­
менника:
У зм аганні брали участь одні (са­
мі ) хлопці.
У знахідному відмінку однини чо­
ловічого роду числівник один має па­
ралельні форми. Якщо іменник, з
яким він узгоджується, є назвою істо­
ти, то числівник має форму родового
відмінка, а якщо неістоти — називного:
(бачу) одного машиніста, але один
потяг.
В однині в місцевому відмінку чо­
ловічого роду, родовому та орудному
жіночого роду, називному та знахід­
ному середнього роду можливе вжи­
вання паралельних закінчень:
на одному — на однім; одної —
однієї, одною, однією; одно — одне.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.