Новий довідник: Українська мова. Українська література

Числівники п’ять-двадцять, тридцять та збірні

У всіх непрям их відмінках (крім
знахідного) числівники цього типу
мають паралельні закінчення.
У знахідному відм інку числівники
мають паралельні форми залежно від
іменника, до якого вони стосуються
(іст от а/неіст от а).
Збірні ч и слівн и ки при відміню­
ванні втрачають суф ікс -ер(о) і мають
У непрямих відм інках (крім знахід­
ного) такі форми, що й відповідні
власне кількісні.
При відмінюванні в основі числів- І
ників шість, с ім , вісім відбувається І
Чергування гол осн и х.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.