Новий довідник: Українська мова. Українська література

Перехідні та неперехідні дієслова

За своїм значенням і відношенням
до інших частин мови дієслова по­
діляються на дві групи: перехідні і
неперехідні.
Перехідні дієслова означають таку
дію, яка спрямована безпосередньо
на якийсь предмет (дія переходить на
предмет):
Я руку подаю через моря і гори
Усім, хто камінь б’є,
Хто землю ревно оре,
Хт о вугіль добува і зеленить
поля.
М. Рильський.
Виглядаю долю довгождану
(В. Стус).
Блакить мою душу обвіяла
(П. Тичина).
Стояла я і слухала весну (Леся
Українка ).
При перехідних дієслова додаток,
виражений іменником (чи займен­
ником), стоїть у знахідному відмінку
без прийменника:
говорити (що?) правду, вивчити
вірш, посадити сад, намалювати
картину, виорати землю, виши­
вати рушник;
зустріти (кого?) товариша, розу­
міти батьків, повідомити його,
привітати перших.
Інколи перехідні дієслова вима­
гають від залежного іменника (зай­
менника) форми родового відмінка:
• Якщо перед дієсловом стоїть
заперечна частка не:
не прочитати книжки, не знайти
підтримки, не відписати листа,
не чути лектора.
Не люблю каламутного слова.
Я не покличу щастя не моє.
Душа образ не забува.
Не забувайт е н е з а б у т н є
(3 те. Л. Костенко).
• Якщо дія переходить не на весь
предмет, а тільки на його частину-
налити молока (не все молоко).
купити хліба, випити кави, при
дбати борошна, нарубати дров,
зачерпнути води.
Гоаматика: морфологія, синтаксис
Неперехідні дієслова означають
стан або дію, що не переходить безпо­
середньо на об’єкт. Тому при непере­
хідному дієслові в реченні не завжди
наявне залежне слово — назва
предмета:
Ми добре відпочили. Літак летів
швидко.
Неперехідні дієслова не мають при
собі додатка, вираженого іменником
(або займенником) у знахідному від­
мінку без прийменника.
За всіх скажу, за всіх переболію
(П. Тичина).
З журбою радість обнялась
(Олександр Олесь ).
Вечірнє сонце, дякую за день!
(Л. Костенко).
Не забувай про отчий свій поріг
(А. Малишко).
Вірю в пам’ять і серце людське
(Б. Олійник).
УВАГА!
До неперехідних належать усі дієслова з часткою
(-сь):
умиватися, боятися, повертатися.
змагатися, будуватися, сміятися.
Деякі дієслова можуть бути й перехідними
(читати книж ку, шити плаття), і непере­
рвними (читати швидко, читати для бабусі,
читати з другом; шити голкою, шити
старанно, шити вдень).
Якщо до перехідного дієслова додати частку
‘Ся, то воно стає неперехідним:
зустрічати приятеля — зустрічатися з
приятелем, вітати вчителя — віта-
тися з учителем.__

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.