Новий довідник: Українська мова. Українська література

Зворотні дієслова

Серед неперехідних Д1ЄСЛ1
ляють групу зворотних ДІЄСЛІ
називають дію:
262
Граматика: морфологія, синтаксис
, спрямовану на самого діяча: вдяга­
тися, митися, причісуватися
(вдягати, мити, причісувати себе);
, здійснену в його інтересах: будува­
тися, запасатися, збиратися (бу­
дувати, запасати для себе, збира­
ти себе),
• дію чи стан, у яких виявляються
внутрішні властивості діяча: куса­
тися, дряпатися (мати здатність
кусати й дряпат и), журитися,
засмутитися (самому стати за­
журеним, засмученим).
Показником зворотних дієслів є
постфікс -ся (-сь). Більшість непере­
хідних дієслів з постфіксом -ся ( сь)
має співвідносне перехідне дієслово
без постфікса:
молити — молитися, купати —
купатися, зачиняти — зачиня­
тися, готувати — готуватися.
Проте є ряд зворотних дієслів, які
не мають співвідносних перехідних
дієслів:
гордитися, усміхатися тощо.
Ми мовчимо — поезія і Я.
Ми одна одній дивимось у вічі.
Л. Костенко.
Зупинилась тиша тиха і не
збудна,
Зупинився в небі вечоровий дим.
Не спинися лиш ти, любове моя
трудна,
Трудним світом білим падай,
але йди.
М. Вінграновський.
Хоч як нелегко розібратись у
подіях,
Проте найважче розібратись у
собі.
В. Забаштанський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.