Новий довідник: Українська мова. Українська література

Найвищий ступінь порівняння

Проста форма утворюється від
прислівників вищого ступеня за до­
рогою префікса -най:
дешевше — найдешевше, уважніше
— найуважніше, ближче — най­
ближче, зручніше — найзручніше.
Для підсилення значення найви­
щого ступеня вживаються префікси
що-, як-:
щонайближче, якнайвеселіше, що­
найбільше, якнаймудріше, щонай­
вище, якнайвище.
Складена форма (рідко):
• утворюється за допомогою слів
найбільш, найменш:
найбільш щиро, найменш цікаво,
найбільш вдало, найменш вдало.
УВАГА!
Форми вищого і найвищого ступеня якісних
прислівників незмінні.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Прислівники вищого і найвищого ступенів
порівняння й однозвучні форми вищого і найви­
щого ступенів порівняння прикметників се­
реднього роду в називному відмінку однини.
Прислівник — як?:
Пояснює дієслово та його форми.
Написати (як?) найкраще твір. Підійти (ку­
ди?) найближче.
Прикметник — яке?:
Пояснює іменник.
Написати найкраще (яке?) оповідання. Най­
ближче (яке?) село лежить за 2 км.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.