Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічний розбір прийменника

Схема розбору:
Частина мови (службова).
^Група за походженням: похідний
чи непохідний.
^ Група за будовою: простий, склад­
ний, складений.
•Група за значенням (які смислові
відношення виражає).
• 3 формою якого відмінка вжито в
Реченні.
Зауваження до правопису.
Зразок розбору
Мріють крилами з туману
Лебеді рожеві,
Сиплять ночі у лимани
Зорі сургучеві.
Заглядає в шибку казка
Сивими очима,
Материнська добра ласка
В неї за плечима.
В. Симоненко.
З (туману) — прийменник, не­
похідний (первинний), простий,
ужито з формою родового відмінка,
виражає просторові відношення.
За (плечима) — прийменник, не­
похідний (первинний), простий,
ужито з формою орудного відмінка,
виражає просторові відношення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.