Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічний розбір сполучника

1. Частина мови (службова).
2. Група за походженням (первинні і
вторинні, або непохідні і похідні).
3. Група за будовою (прості, складні,
складені).
4. Група за вживанням (одиничні,
повторювані, парні).
5. Група за значенням (сурядні,
підрядні).
6. Зауваження до вимови й написання.
Зразок розбору
Не боюсь я ні темних хащів,
Ні морозів лютих, ні вогню,
І тому у днини щонайтяжчі
Радий тим, що правду бороню.
М. Сингаївський.
1. Ні…ні…ні — сполучник, службова
частина мови; за походженням –
непохідний простий, повторюва­
ний, сурядний (єднальний), поєднує
однорідні члени речення (додатки).
2.1 — сполучник, службова частина
мови, непохідний, простий, одинич­
ний, сурядний (єднальний), поєд­
нує прості речення в складному.
З .Що — сполучник, службова частина
мови, непохідний, простий, одинич­
ний, підрядний, з’ясувальний, по­
єднує підрядне речення з головним.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.