Новий довідник: Українська мова. Українська література

Синтаксичний розбір словосполучення

Послідовність синтаксичного ана­
лізу словосполучення:
1. Виділити з речення словосполу­
чення, визначити головне і залеж­
не слово.
2. Визначити тип словосполучення за
морфологічним вираженням го­
ловного слова.
3. З’ясувати смислові відношення
між компонентами словосполучення.
4. Визначити спосіб підрядного зв’язку
між словами (узгодження, керуван­
ня, прилягання).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.