Новий довідник: Українська мова. Українська література

Речення за метою повідомлення

Спілкуючись між собою, люди мою*»
на меті повідомити щось, запитати ПР°
щось або спонукати когось до якоїсь Д11
Гоаматика: морфологія, синтаксис
Відповідно до цього речення по­
діляються на розп овідні, пит альні та
спонукальні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.