Новий довідник: Українська мова. Українська література

Речення за емоційним забарвленням. Окличні речення

Окличні речення
Розповідні, питальні й спонукаль­
ні речення можуть бути емоційно за­
барвленими. Тоді ВОНИ ВИМОВЛЯЮТЬ­
СЯ з почуттям радості, захоплення,
здивування, обурення, страху тощо.
Такі речення називають окличними.
Не треба слів! Хай буде тільки
діло! (О. Теліга ).
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
В океані рідного народу відкривай ду­
ховні острови! (3 те. В. Симоненка).
У кінці окличного речення ста­
вимо знак оклику, а якщо воно ще й
питальне — то знак питання й знак
оклику:
Хто в небі сонця світ погасить?
Хто згасить промінь той, що вік в ду­
ші ховає чоловік?! (М. Чернявський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.