Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складний присудок

Складним називають присудок, ут­
ворений з двох і більше компонентів,
що є комбінацією різних типів при­
судків:
Простий дієслівний +
складений іменний:
Ж інки вт омились бути некра­
сивими (Л. Костенко).
Я хочу бути вічно юним, незлам­
но-молодим (П. Тичина).
Складений дієслівний +
складений іменний:
Я хочу правді бути вічним другом
і ворогом одвічним злу (В.Симо-
ненко ).
Хотіла б я піснею стати у сюю
хви ли н у ясну… ( Л еся Українка).
Складений дієслівний +
складений дієслівний:
Він спробував почати готува’
тися до випускних іспитів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.