Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відокремлені додатки

Відокремлюються додатки, вира­
жені іменниками зі словами: крім,
окрім, опріч, усупереч, зокрема, за ви­
нятком, особливо, на відміну від, що
мають значення виключення або
заміщення:
На світі все знайдеш, крім рідної
матері (Нар. те.).
А я не знаю нічого ніжного, окрім
берези (Леся Українка).
Де це чувано, де це видано
Межи націй і межи рас,
Щоб отак було порозкидано
По світах кого, опріч нас?
О. Матійко.
Похибки друзів, за винятком зра­
ди, ми повинні терпіти або вип­
равляти (Г. Сковорода ).
Відокремлені додатки відповіда­
ють на питання непрямих відмінків і
з’єднуються з іншими членами ре­
чення способом керування.
УВАГА!
У деяких випадках додатки з прийменником
замість не відокремлюються.
Отже, кома не ставиться:
1. Якщо «замість» можна замінити приймен­
ником «за» або «взамін».
Учень пояснював тему замість ичителя.
Учень пояснював тему за вчителя.
Якщо ж така заміна неможлива, тоді додатки
відокремлюються:
Замість парт, у клас поставили нові столи.
363
УКРАЇНСЬКА МОВА
Там, замість житечка, в теплеє літечко те­
рен зацвів (Г. Чупринка).
2. Якщо можлива заміна такого додатка:
Замість квіток шаблі, списи виблискують в
долині (П. Тичина).
Порівняйте: Не квітки, а шаблі, списи виблис­
кують в долині.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.