Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні види складних речень

Залежно від способу поєднання прос­
тих речень у складному розрізняють
такі основні види складних речень:
Складні сполучникові речення —
це такі речення, частини яких поєд­
нуються за допомогою інтонації і спо­
лучників або сполучних слів.
Вони поділяються на дві групи:
1.Складносурядні — у яких
синтаксично рівноправні частини по­
єднані сполучниками сурядності:
Усе іде, але не все минає
Над берегами вічної ріки.
Л. Костенко.
2. Складнопідрядні — у яких
нерівноправні частини поєднані
сполучниками підрядності або спо­
лучними словами:
Приїжджайте частіше додому,
Бо не вічні ні батько, ні мати.
М. Сингаївський.
/ от тепер, коли утома
В своїх обіймах пригорща,
Мені так хочеться додому,
Де коливаються жита.
Д. Фальківський.
Складні безсполучникові речеинл
— це такі речення, частини яких по­
єднуються за смислом та інтонаційно
але без сполучників і сполучних слів:
Будуть нас явори яворовим
вогнем колисати
Будуть нам вечори свої тіні
мережить в саду,
Буде нас зустрічать з рушнич­
ком українськая мати,
На останній рушник я до тебе
прийду.
Л. Забашта.
Складні речення з різними видами
зв’язку (сполучниковим і безсполучни­
ковим). Такі речення завжди багатоком­
понентні і мають назву складних
синтаксичних конструкцій:
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,
Та вірю серцем щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас.
В. Симоненко.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.