Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складносурядні речення

Складносурядним називають таке
складне речення, граматично рівно­
правні частини якого поєднуються за
допомогою сполучників сурядності:

Людське в людині — це
найвища цінність,
І дар цей треба всім нам
берегти.
В. Крищенко.
Дружба має різні прояви, але закон
у неї один — вірність (М. Коцю­
бинський ).
Лиш храм збудуй, а люди в нього
прийдуть (Л. Костенко).
Порятуй красу — і вона порятує
нас. (О. М ат уш ек ).
Чи то весни колиска запашна
Мене гойдала в чисті небозводи,
Чи, може, хто з благословенним
словом
До мене в душу стиха нахиливсь.
М. Вінграновський.
Структура та змістова самостій­
ність частин складносурядного ре­
чення має відносний характер, ос­
кільки часто лише перша частина
будується вільно, а друга певного мі­
рою залежить від її змісту та будови.
Наприклад:
Стій, людино! Ось твій світ, вічний
і прекрасний, і ти в ньому живеш
коротку свою мить (О. Довженко).

Чужих два слова в пісні буде —
І пісня вся тоді чужа.
Д. Павличко.
Згода дім будує, а незгода руйнує
(Нар. те.).
Прості речення, що входять до
складносурядного, можуть бути од­
нотипними і різнотипними.
Однотипні речення бувають:
• Двоскладними:
І сад цвіте, і горличка туркоче,
І тихий промінь на покосі спить.
Г. Чубач.
Твоя душа — блискуча ліра,
А серце — огнище в імлі.
Г. Чупринка.
• Односкладними:
Серцю дано не бідніти, і думам не
дано всихать! (М. Стельмах).
Чи біля тебе душу відморожу,
Чи біля тебе полум’ям згорю.
Л. Костенко.
Квітчастий луг і дощик золотий
(П. Тичина).
• Повними:
Прилинув вітер, і в тісній
хатині
Він про весняну волю заспівав,
А з ним прилинули пісні
пташині,
І любий гай свій відгук з ним
прислав.
Леся Українка.
Чи то солов’ї щебетали, і капали
роси з туманів, і трави співали
квіткам? (Олександр Олесь).
• Неповними:
Одним рятунок — смерть,
А іншим — карі очі,
А ще комусь — перо (Т. Севернюк)
Дерева й квіти в іскорках роси
Та за вікном дитячі голоси,
Та риба в озері, та в небі птах
Та смак цілунку на твоїх устах
М. Руденко.
• Поширеними:
Раніш мороз нагнав на птаство
страху,
А нині дощ берези полива.
М. Руденко.
Не то осінні води шуміли, збігаючи в
Дунай, не то вітер бився в зало­
мах провалля (М. Коцюбинський).
• Непоширеними:
Одні суть бджолами, а другі —
трутнями (О. Кобилянська ).
То день сміявсь, то дощик хлипав,
то вітер шастав (М. Карпенко).
Різнотипні речення
Будь сіячем, і хай життя твоє
насущний хліб, а не кукіль дає
(Л. Забашта).
Жити — шукати істину, і в цьому
щастя (П. Загребельний ).
Шлях людський не встелили
квіти,
І на тяжкій дорозі до мети
Ганебно мати все
І водночас нічого не уміти.
С. Голованівський.
Земля не може жити без сонця, а лю­
дина — без щастя (М . Стельмах)-

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.