Новий довідник: Українська мова. Українська література

Речення з єднальними сполучниками

• одиничними: і, й, та (=і);
• повторювальними: ні…ні
(ані…ані) тощо.
Смислові відношення між
частинами:
, Одночасність дій, подій, явищ ,
станів:
Бліді на небі гасли зорі,
І вітер плутався в мережах
верховіть,
І не гойдалися берези білокорі.
М. Рильський.
І купаються зорі в золоті лип,
І мати усміхнена годує дитя,
І лелека на хаті, немов
смолоскип,
Нашій пам’яті світить в
прийдешні літа.
Б. Стельмах.
• Послідовність дій або станів:
Вересень далеко відлетів легкими
вітрами, і починає мжичить
(І.Микитенко ).
Рясніє дощ, і падає лункіше м’я­
ких краплин розмірене биття
(М. Бажан ).
• Причиново-наслідкова залежність
між діями або станами:
Може, квіти зійдуть — і настане
Ще й для мене весела весна.
Леся Українка.
Пливе над світом осінь,
як медуза,
І мокре листя падає на брук.
Л. Костенко.
Тебе нема, і дні — як ночі,
І сад хитається в журбі.
В. Сосюра.
• Перелічувальні відношення вира­
жаються інтонацією та повторюва­
ними сполучниками, які оформля­
ють перелік кількох тверджень:
І чорнозем тужавіє соками
знову,
І проснуться під сонцем озимії
сходи,
І розтануть в полях сніговиці
покрови,
І оновлення вічне у квітні
забродить.
Н. Кащук.
Вже вийшов місяць, і сова гукала,
І тепла скирта уві сні зітхала,
І дуб дрімав у срібному плащі.
Л. Скирда.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.