Новий довідник: Українська мова. Українська література

Тире ставимо

Тире ставимо між частинами
складносурядного речення, якщо в
Другій частині виражається різке
протиставлення, наслідок (у
ПеРШому реченні — причина) або
Швидка (раптова) зміна подій:
Дмухнув вітер понад ставом — і
сліду не стало (Т. Шевченко).
Дощ пройшов — і Київ зеленіє
(М. Рильський).
Я поглянув на тебе — і десь глибоко
в серці ворухнуло кохання крилом
( М. Нагнибіда ).
Ще мить — і Дрогочинська битва
загримить (М. Бажан ).
Іще одна-єдина мить —
І дальній поїзд прошумить.
A. Малишко.
Примітка. Інколи між частинами склад­
носурядного речення ставиться кома і тире
як єдиний розділовий знак (у тих же випад­
ках, що й тире).
А глянь лиш гарно кругом себе, —
І раю кращого не треба.
Т. Шевченко.
Всім серцем любіть Україну свою, —
І вічні ми будемо з нею.
B. Сосюра.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.