Новий довідник: Українська мова. Українська література

Практичні прийоми розрізнення омонімічних сполучників і сполуч­них слів

Лише три слова «що», «коли» і «як»
можуть бути і сполучниками, і сполуч­
ними словами.
Що:
, коли що можна замінити відносни­
ми займенниками який, котрий —
то це сполучне слово:
Я честь віддам титану
Прометею,
Що не творив людей своїх рабами
(який не творив…).
Леся Українка.
• коли на що не падає логічний наго­
лос — то це сполучник.
У реченні Я знаю, що ти скажеш
залежно від того, де зробити логіч­
ний наголос, що може виступати і
сполучником, і сполучним словом:
Я знаю, що (якесь повідомлення)
ти скажеш — сполучне слово;
Я знаю, що ти (а не хтось інший)
скажеш (а не промовиш) —
сполучник.
Порівняйте роль слова що і в таких
реченнях:
Пахнуть хлібом слова,
Що мене їх навчила мати.
Пахне хлібом земля,
Що дала мені сонце й крила.
Д. Павличко.
У першому реченні «що* — спо­
лучник, у другому — сполучне слово
(яка дала крила).
Коли:
• якщо коли приєднує підрядне ча­
су, умови — то це сполучник;
Смутно і сумно людині (за якої
умови?), коли висихає і сліпне уя­
ва… (О. Довженко).
• якщо коли приєднує підрядне оз­
начальне, з’ясувальне — то це
сполучне слово:
Як я люблю оці години праці (які?),
коли усе навколо затиха (Леся Ук­
раїнка ).
Як:
• коли як приєднує підрядне часу,
умови, порівняльне — то це спо­
лучник:
Розум без книжки, як птах без
крил (Нар. те.)
• коли як приєднує підрядне з ’ясу­
вальне, способу дії — то це сполуч­
не слово:
Книга вчить (чого?), як на світі
жить (Нар. те.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.