Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядним реченням з
підрядним місця називають таке ре­
чення, у якому підрядна частина вка­
зує на місце, простір, напрям дії, про
які говориться в головній частині, і
відповідає на питання де? куди?
звідки?
З головним підрядне речення по­
єднується сполучними словами де,
куди, звідки (звідкіля), яким у голов­
ному можуть відповідати співвід­
носні слова-прислівники тут, там.
397
УКРАЇНСЬКА МОВА
туди. десь, звідти, звідтіля, кудись.
Наприклад:
А де нема любові і страждання,
Там не живе. не б’ється і життя,
Олександр Олесь.
Там, де ти колись ішла,
Диво-стежка зацвіла
Вечоровою матіолою,
Житом-долею світанковою.
Б. Олійник.
Тепер я скрізь, де світло і любов
(П. Филипович).
Куди голова задумала, туди й ноги
несуть (Нар. те.).
Звідки вітер, звідти й щастя
(Нар. те.).
РОЗРІЗНЯЙТЕ
Підрядне речення місця безпосередньо або
через співвідносне слово відноситься тільки до
присудка двоскладного або односкладного го­
ловного речення.
Якщо ж воно відноситься до підмета, додатка або
обставини, вираженої іменником з прийменни­
ком, то, незважаючи на наявність сполучних слів
де, куди, звідки, є підрядним означальним:
Повій, вітре, на Вкраїну (яку?),
Д е покинув я дівчину.
В. Петренко.
Щ е в дитинстві я ходив у трави,
В гомінливі трепетні ліси (які?),
Д е дуби мовчали величаво
У краплинах ранньої роси.
І. Світличний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.