Новий довідник: Українська мова. Українська література

Пряма мова перед словами автора

Якщо пряма мова стоїть перед слова­
ми автора, то вона береться в лапки,
після неї ставиться кома, або знак
питання, або знак оклику, або три
крапки (залеж но від характеру ре­
чення) і тире, а слова автора пишуть­
ся з малої літери.
« П » , — а.
«Три біди є у людини: смерть, ста­
рість і погані діт и », — говорить
українська народна мудрість.
«Ніщ о нам не коштує так дешево
і не цінується нами так дорого, як
ввічливість», — нагадує Сервантес.
«П І» — а.
«Краще померти стоячи, ніж на
колінах жити!» — сказав учитель
історії дітям (Б. Олійник).
«П ? » — а.
«Куди ж це ви, мамо?» — сполоха­
но кинулись діти.
«Куди ви, бабусю?» — онуки
біжать до воріт.
«Де ти, батьку?» — кличу вічно…
Тільки прізвище на братській сим­
волічній… символічно (3 те. Б. Олій­
ника ).
«П …» — а.
« І чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь…» — пан-народник так
говоре й поспіша за море ( В. Са-
мійленко).
Пряма мова в середині слів авто­
ра. Якщо пряма мова стоїть у середи­
ні авторського речення, то після слів
автора ставиться двокрапка, пряма
мова береться в лапки, а після неї, пе­
ред другою частиною слів автора, ста­
виться кома й тире або тільки тире,
якщо пряма мова — речення питаль­
не, окличне чи містить три крапки.
А : «П » , — а.
Іще бліда, іще мов крейда біла, а наче
й усміхалась, лебеділа: «От бачте,
мамо, все і обійш лося», — і цілува­
ла матері волосся (Л . Костенко).
_____ Граматика: морфологія, синтаксис
433
УКРАЇНСЬКА МОВА
А: «П !» — а.
Я прощаюся з літом. І воно мені
каже: «Прощай!» я — і хитає над
шляхом порожнії гнізда грачині
(Л. Костенко).
А: «П?» — а.
Коли мене питають: «Любиш
ріки, річки, і річечки, і потічки?»
— відмовчуюсь: вони в мені навіки,
а для мого народу на віки…
(В.Підпалий).

Категорія: Новий довідник: Українська мова. Українська література

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.