Новий довідник: Українська мова. Українська література

Непряма мова

Чуже висловлювання, передане з
дотриманням лише змісту без збере­
ження форми та інтонації, називають
непрямою мовою.
Речення з прямою мовою:
Великий вітчизняний педагог В. Су-
хомлинський писав: «Щ о найго­
ловніше було в моєму житті? Без
роздумів відповідаю: любов до
дітей».
Та ж думка з непрямою
мовою:
Великий вітчизняний педагог Ва­
силь Сухомлинський стверджував,
що найголовнішим у його житті
була любов до дітей.
Коли чуже повідомлення передають
від імені оповідача, тобто непрямою
мовою, то слова автора роблять голов­
ним реченням, а пряму мову підряд­
ним, яке приєднується до головної
частини сполучниками що, щоб, ніби
чи сполучними словами хто, що,
який, чий, котрий, де, як, коли тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.