Новий довідник: Українська мова. Українська література

Календарно-обрядова творчість

Давні уявлення, релігійні культи
та язичницька міфологія зумовили
слов’янські ритуали. До появи та в
процесі розвитку трипільської куль­
тури, головні елементи якої успадку­
вали українці, були сформовані та
утверджені календарно-обрядові тра­
диції, що ґрунтувалися на особливос­
тях природної циклічності й, отже,
різних етапів сільськогосподарської
праці.
Наші предки намагалися задобрити
сили природи, від яких залежало їх­
нє життя та успіх у господарюванні.
Календарно-обрядові пісні — обо­
в’язковий елемент театрального ри­
туального обрядового дійства.
Відповідно до чотирьох пір року, а
також періодів у хліборобстві — при­
готування до сівби, сіяння, вирощу­
вання, збирання врожаю, — виділяють
чотири цикли календарно-обрядової
творчості — зимовий, весняний,
літній, осінній. Кожен із циклів, як
правило, об’єднується навколо одно­
го центрального свята, якому на­
дається найважливіше значення.
___ ___________ Усна народна творчість
449
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Усі календарно-обрядові свята, а та­
кож обрядові дійства, що виконува­
лися з їх нагоди, мали чотири значен­
ня: релігійне, поминальне, хлібо­
робське та родинне.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.