Новий довідник: Українська мова. Українська література

Обряди осіннього циклу

Обряди осіннього циклу. Осінній
цикл — останній у календарно-обря­
довій творчості. Він завершує кільце
річної обрядовості. Більшість обря­
дів цього циклу пов’язані не з конк­
ретною датою чи святковим днем, а з
виконанням певного виду хлібороб­
ських робіт в окремого господаря —
початок збору врожаю, завершення
жнив, період косовиці тощо. Від­
повідно до етапів та видів праці об­
рядові пісні осіннього циклу поділя­
ють на жниварські (зажинкові,
жнивні та обжинкові), косарські та
гребовицькі.
Зажинкові пісні супроводжують
початок збору врожаю. У них зберег-
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА_______ ________
454
ЛИСЯ МОТИВИ звертання до СИЛ приро-
ди та самої ниви:
Говорила нивка, щоб не боліла
спинка,
Ні спина, ні голова, щоб ціле
літо здорова була,
Жнивні пісні супроводжували пра­
цю на полі під час жнив. У них вели­
чається поле, процес жаття і самі
женці:
Там у полі криниченька,
Навколо пшениченька.
Там женчики жали,
Золоті серпи мали,
Срібнії юрочки,
Що в’язали снопочки.
У жнивних піснях поряд з оспі­
вуванням роботи звучать мотиви,
якими женці закликали жати швид­
ше до кінця. Такими піснями вони
підбадьорювали одне одного, коли
день наближався до завершення,
співали про близький час відпочин­
ку, смачної вечері:
Наша хозяїчка дома домує
Та женчикам вечероньку готує.»
Варила вареничка в сметані,
Ідуть мої женчики кохані.
У жниварських піснях пізнішого
періоду (часу панщини, кріпацтва-
наймів) часто звучать нарікання я
непосильну працю без відпочинку-
Інколи женці співом докоряють СО
цеві за те, що їх палить, або просят
вітер їх освіжити.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.