Новий довідник: Українська мова. Українська література

Біблія: Книга книг і Святе письмо

Титульний аркуш у сучасному,
найпоширенішому в Україні видану
Біблії має такий вигляд: «Біблія.
Книги Святого Письма Старого Й Но-
вого заповіту. Із мови давньоєвре сь
кої та грецької на українську нав°в°
ОгієН»
.Свят®
перекладена» (переклад Івана
ка). Інше видання Біблії,
письмо Старого та Нового Зав
здійснене в Римі в перекладі
Хоменка, менш відоме, але мі .
„ і псТУЯ
важливі наукові коментарії » ^
та пояснювальні статті, ЩО спр ^
глибшому розумінню давніх те^
Друкуються Біблії для дітей, 3
де біблійні тексти п о д а ю т ь с я
Прадавня літературо
нами та в скороченому переказі
(«Біблійні легенди*, «Оповідання
святої історії* тощо), прилучаючи
наших віруючих і невіруючих чи­
тачів до цієї давньої, але вічно акту­
альної Книги.
Старий заповіт складається з
П’ятикнижжя Мойсеевого (Буття,
Вихід, Левит, Числа, Повторення за­
кону), історичних книг, навчальних
поетичних книг (Йова, Псалмів,
Приповістей Соломонових, Еккле-
зіастової (або Проповідника), Пісні
над піснями (або Пісні пісень)); Кни­
ги Премудрості царя Соломона, кни­
ги Премудрості Ісуса, сина Сирахово-
го, пророцьких книг.
До Нового заповіту входять чотири
євангелія: від св. Матвія, від св. Мар­
ка, від св. Луки, від св. Івана (Йоа-
на); Дії святих апостолів, послання
апостолів; Об’явлення св. Івана Бо­
гослова (Одкровення Йоана).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.