Новий довідник: Українська мова. Українська література

Іван Котляревський 1769 — 1838 рр.

З «Енеїди» судилось народи­
тись такому, що зрослось із на­
шою долею навіки, чого не муси­
мо забути, чого не занапас­
тить ні панський егоїзм, ні госу-
дарня політика: народилась ук­
раїнська література.
П. Куліш
Іван Петрович Котляревський, зачинатель но­
вої української літератури та нової літературної
мови народився, 9 вересня 1769 року в Полтаві
в сім ‘ї канцеляриста магістрату. У 1780— 1789 рр.
навчався в Полтавській гімназії. З 1793 року вчи­
телював у поміщицьких маєтках на Полтавщині.
У 1797—1808 рр. розпочав військову ка р ’єру,
брав участь у війні з турками (нагородж ений
орденом).
1798 року вийшли друком перші три частини
«Енеїди» («піратське» видання М . П урпури),
повністю поема була надрукована 1842 року.
Упродовж 1818—1821 рр. І. Котляревський
займав посаду директора Полтавського театру,
для якого написав «Наталку Полтавку» і «М ос-
каля-чарівника». Був ініціатором викупу
М. Щ епкіна з кріпацтва.
Помер письменник у батьківському будинку в
Полтаві 10 листопада 1838 року. У цьому місті й
похований.
У спільному слові від українських
письменників, які 1903 року приїха­
ли до Полтави на відкриття пам’ят­
ника І. Котляревському, прозвучала
оцінка подвижницької діяльності за­
чинателя нової української літерату-
529
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ри: «Ще зоря не зоріла на темному
небі захмареному, як у Полтаві з уст
Івана Котляревського продзвеніло
натхненне поетичне слово. Воно рід­
ну мову піднімало до високостей
національного письменства, воно жи­
вило наш дух народний животворною
силою. І слово стало ділом».
На смерть І. Котляревського щиро
відгукнувся Т. Шевченко, безпо­
милково визначивши роль автора
«Енеїди» в історії українського пись­
менства. Молодий поет провістив йо­
му земне безсмертя:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.