Новий довідник: Українська мова. Українська література

Олександр Афанасьєв-Чужбинський 1816-1875 рр.

Письменник, етнограф, історик,
мовознавець. З ім’ям О. Афанасьєва-
Чужбинського пов’язаний в ук­
раїнському романтизмі розвиток осо-
бистісно-психологічної та пейзажної
лірики. Найвідомішими є його по­
святи Є. Гребінці («Скажи мені прав­
ду, мій добрий козаче»), Т. Шевчен­
ку («Гарно твоя кобза грає»), інтимні
вірші «Прощання», «Безталанна».
1861 року О. Афанасьєв-Чужбинсь-
кий написав статтю-некролог «Зем­
лякам. Над могилою Т. Шевченка»
та «Спогади про Шевченка».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.