Новий довідник: Українська мова. Українська література

Петро Гулак-Артемовський 1790-1865 рр.

Спадщина Гулака-Артемовського
невелика за обсягом, але різнома­
нітна за жанрами: російські й ук­
раїнські поезії, байки, переспіви, пе­
реклади, балади тощо.
Вірщ-послання «Справжня доб­
рість» (1817) присвячений Г. Квітці-
Основ’яненку — людині, шанова-
Ній у Харкові за глибокий де­
мократизм, невгамовну активність і
благодійництво.
Гуманним ставленням до трударя,
^Ригнобленого та приниженого, про­
йнята «Справжня добрість». Усі лю- |
ди, незалежно від соціального стану,
рівні перед Богом.
До часу над слабим, хто дужчий
вередує,
До часу мужиків ледачий пан
мордує,—
Колись до їх усіх смерть
в гості примандрує.
Байка «Пан та Собака» акцентує
увагу читача на становищі кріпаків,
на порушенні панами християнської
заповіді: люби ближнього свого, як
самого себе.
З глибоким співчуттям і любов’ю
виписано образ Рябка. Працьовитий,
покірний, він трудиться без відпо­
чинку, намагаючись догодити пано­
ві, та ні його сумлінність, ні його пра­
цю належно не оцінюює кріпосник, а
навпаки жорстоко карає Рябка.
Трагізм становища Рябка — у
соціальній беззахисності й безправ­
ності. Ані сумлінна служба, ані
покірність, ані зусилля догодити не
рятують його від панського самодур­
ства, сваволі.
Приниження й покарання вик­
ликає в Рябка обурення й протест:
«Чорт би убив того, Явтух, з
панами батька,
І дядину, і дядька
За ласку їх!.. — сказав Рябко тут
наодріз
Нехай їм служить більш рябий
в болоті біс!
541
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
Той дурень, хто дурним панам
іде служити,
А більший дурень, хто їм дума
угодити!»
Балада «Рибалка» (1827) розкри­
ває невластивий Гулаку-Артемовсь-
кому раніше романтичний світ. Вона
є переспівом балади Гете про чарівну
Лореляй, яка своїм співом згубила
юнака. Зміст балади побудований
на народних переказах про русалок з
їх фантастичністю й таємничим
колоритом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.