Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Іван Підкова»

Поему «Іван Підкова» присвячу
боротьбі українського народу 3 •
рецько-татарськими заво й овн и к у
У поемі йдеться про морські п
запорожців. Агресивна політик»
танської Туреччини й КримсЬІ
Нова літ ерат ура
ханства була спрямована на спусто­
шення українських земель. Під час
набігів завойовники забирали в
рабство чимало українців. Потім їх
продавали на невільницьких ринках
Криму й Туреччини. Козаки, щоб
розгромити міста-фортеці й визволи­
ти полонених, вирушали через море
до Туреччини.
Іван Підкова — реальна історична
постать. Сміливого отамана, який не
раз очолював морські походи ко­
заків, і оспівав у поемі Т. Шевченко.
Поема складається з двох частин.
У першій автор оспівує козацькі часи
в Україні, а в другій уже безпосе­
редньо зображує морський похід за­
порожців до столиці султанської Ту­
реччини — Царграда.
Перша частина оповита смутком за
минулими козацькими часами. Ос­
півуючи славні перемоги запорож­
ців, Шевченко використовує рефрен
«було колись»:
Було колись — запорожці
Вміли панувати.
Панували, добували
І славу, і волю;
Минулося: осталися
Могили по полю.
У наступних рядках відчувається ві­
ра в те, що запорожці гинули не марно:
Було колись добре жити
на тій Україні…
А згадаймо! Може, серце
Хоч трохи спочине.
Друга частина поеми велична, па­
тетична.
На фоні грізної стихії моря козаки
співають. Вони йдуть визволяти сво­
їх братів з неволі, тому настрій підне­
сений. Поет змалював велику довіру,
яка панує в козацькому середовищі.
З пошаною ставляться запорожці
один до одного. Такі стосунки в ко­
зацькому війську свідчать про велич
запорожців у великому й буденному
водночас. Це типово романтичний об­
раз ранньої творчості Т. Шевченка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.