Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Думи мої, думи мої»

«Думи мої, думи мої» — один з
перших творів, у якому Шевченко
окреслив коло проблем, характерних
для всієї подальшої творчості: славне
героїчне минуле («я к та воля, що ми­
нулась»), безмежна любов до Бать­
ківщини («серце м ліло, не хотіло
співать на чуж ині»), узагальнений
образ України («степ і степ, ревуть
пороги, і могили — гор и »), образ
царського самодержавства, що зни­
щив козацьку волю (« А над нею чор­
ний орел сторожем л іт а є »), само­
усвідомлення себе як народного пое­
та («В Україну ідіть, діти! В нашу
Україну»), екзистенціальні мотиви
власної самотності («Не питали б
люди, що в мене болить, Не питали б
за що проклинаю долю, Чого нуджу
світом? «Нічого робить», — Не каза­
ли б на см іх…»).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.