Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Наймичка»

Поема «Наймичка», написана
1845 року, стала логічним про­
довження теми материнства у твор­
чості Шевченка. Психологічна драма
Ганни, яка все життя спокутує гріх,
— народивши без шлюбу дитину,
підкидає сина заможним людям,—
увінчана щастям материнства, хай і
схованого від людей. Поема «Наймич­
ка» передає уявлення автора про зви­
чайне, людське щастя. Тут опоетизо­
вано патріархальний уклад родинно­
го й побутового ж иття хутірської
сім’ї, заможного та непоруйновано-
го, моральні цноти простолюду, по­
тяг його до краси, до духовності.
«Краса етичного ідеалу, піднесен­
ня родини як основи суспільства
роблять «Наймичку» вершинним
явищем європейських літератур»
(В. Погребенник).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.