Новий довідник: Українська мова. Українська література

Проза

Прозова спадщина Федьковича під-
Щ жовнірську тему — «Штефан
^ «Капітан», «Сафат Зінич»,
^ як рідні брати». Одна з
тема неЩасливого ко-
^ «• «Хто винен?», «Люба-згуба»,
; ‘ ое не навчити…»
Усі ЦІ твори об’єднує психологізм,
„цбоке проникнення у внутріш ній
[віт героїв, гуманізм, прагнення до
ЮДІ- „
♦Люба-згуба». Одне з наиколо-
рд^тиу оповідань про велике ко­
хання братів Ілаша та Василя до Ки-
лини. Її серце обрало Ілаш а. Тоді Ва­
силь, що вважає себе скривдженим, у
день весілля вбиває себе й брата.
«Три як рідні брати». Єдиний оп­
тимістичний прозовий твір Ю. Федь­
ковича. Дружба, взаємовиручка, бла­
городні порухи серця допомагають
людям різних національностей: ук­
раїнцю, німцю, словаку залишитися
людьми й уникнути трагедії. Словак
капрал Бал зголосився ще рік відслу­
жити за те, щоб Іван Ш овканюк зміг
поїхати у відпустку допомогти сім’ї в
Німець жандарм Тайвер рятує
Йвана від загибелі в снігах і подаль-
солдатської неволі. П риятель
%мНестперюк працює за нього неду-
180Г0, Згодом усі стали залагоджува­
н о ї справи гуртом, як рідні брати.
^Морально-етичний ідеал «полюби
^^ИЬого» служить перемозі добра
над злом, як у сюжетах українських
народних казок. Він відбив віру
письменника в гармонію людських
стосунків.
Художня проза Ю. Федьковича досі
приваблює мотивами щирого побрати­
мства, ствердженням людської вза-
ємопідтримки й честі, поетизацією гу­
цульської батьківщини, справжнім
інтернаціоналізмом, дає, як зазначає
С. Єфремов «дорогий матеріал для
спізнання людської душі».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.