Новий довідник: Українська мова. Українська література

Емський указ

Нове пожвавлення національного
Руху не могло не привернути уваги
Царського уряду.
За наказом Олександра II була
Творена спеціальна комісія, яка ма-
б виробити стратегію боротьби з
українським відродженням. Усі роз­
роблені заходи подавалися до розгля­
ду та затвердження Олександрові II в
німецькому місті Емськ, де в цей час
цар знаходився на відпочинку. Саме
там і був підписаний найреакційні-
ший щодо українства документ
XIX ст. — Емський указ.
На відміну від Валуєвського цир­
куляра, новий указ не лише заборо­
няв друкування, а навіть ввезення до
імперії будь-яких книжок і брошур
«малоросійським наріччям». Заборо­
няли друкувати й видавати оригі­
нальні твори та переклади, за винят­
ком лише історичних документів і
пам’яток; не дозволяли проводити
сценічні вистави та читати україно­
мовні твори.
Чим же пояснити той майже
панічний страх царської Росії перед
усім українським?
У всі часи українська література
була пов’язана з життям, соціальни­
ми та національно-визвольними праг­
неннями народу. Народ, який має
власну мову та літературу, волітиме
здобути незалежність, намагатиметь­
ся створити свою державу.
Побоюючись цього, царський уряд
і шовіністично налаш товані пред­
ставники інтелігенції репресіями, за­
боронами та переслідуваннями нама­
галися викоренити навіть згадку про
українську літературу як самобутню
та незалежну.
____ Нова література
595
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Проте хоч би до яких заходів уда­
валися українофоби, знищити ук­
раїнський рух, національну ідею во­
ни були безсилі. Українську інтелі­
генцію, що пережила реакцію 50*х рр.,
Валуєвський циркуляр, уже не мог­
ли зломити навіть найжорстокіші
репресії. Тож невдовзі відбувається
нове піднесення національного руху
та розквіт української літератури.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.