Новий довідник: Українська мова. Українська література

Трагікомедія «Сто тисяч»

Герасим Никодимович Калитка —
багатий селянин, який заради збіль­
шення своїх статків не зупиняється
ані перед жорстокою експлуатацією
своєї родини та наймитів, ані перед
«гешефтом* — шахрайською махі­
нацією з Невідомим.
П’єса має дві сюжетні лінії: перша
— лінія ста тисяч — та друга, значно
ширша, — становлення сільської
буржуазії як нового суспільного кла­
су в умовах зародження капіталі­
стичних відносин.
Карпенко-Карий детально зупм-
няється на характерних рисах і вадах
«хазяйственного мужика». Найго­
ловнішою метою життя Герасима Ка­
литки є збагачення, купівля землі
Здається, ніщо він так не цінує, як
землю: «Ох земелько, свята земелько
божа ти дочечко! Як радісно тебе за­
грібати докупи, в одні руки… приоб­
ретав би тебе без ліку. Легко ПО СВОЇЙ
власній землі ходить». Говорячи про
землю, згрубілий, байдужий до всьо­
го прекрасного Калитка стає поетом.
Усе в житті Калитки підпорядко­
вано одній меті — збагаченню. Гли­
тай, людина, що не має ані совісті,
ані честі, ані жалості, він обіцяє оже­
нити сина Романа на наймичці
Мотрі (щоб вона ліпше працювала);
наймитів та дружину змушує працю­
вати й у неділю, жаліючи кусня хлі­
ба; хліб у нього запертий, щоб ніхто
зайвої крихти не з’їв. Віддаючи доч­
ку заміж, він обіцяє дати п’ять тисяч
приданого, та піддурює сватів і наре­
ченого. На весіллі доходить до бійки,
Калитці вибивають два зуба, та все
одно він відчуває себе переможцем,
бо «п’ять .тисяч зосталось у калитці
— не дав-таки зятьові». Усі гроші,
копійка до копійки Калитка збирає,
аби потім купити за них землю.
Саме заради землі пускається він
на страшну авантюру — купівлю
фальшивих грошей (тисячу за п ят-
десят рублів). Купуючи в Невідомого
618
Нова література
ьціиві гроші, Калитка спочатку
Ф .. вихваляється кумові, що за-
паД16’
ть п’яти тисяч віддав лише три,
М дізнавш ись, що за свої гроші отри­
мав лише чистий папір, намагається
уласти на себе руки. Врятований
кодачем Бонавентурою, Калитка все
Одяо не може змиритися з думкою
про втрату землі: «Нащо ви мене зня­
ли з вірьовки? Краще смерть, ніж така
потеряй Для нього гроші та омріяна
земля дорожчі за життя та честь.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.