Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Мойсей»

Написана 1905 року, поема «Мой­
сей» стала відгуком на події Російсь­
кої революції. У той час українські
культурні діячі покладали чималі
надії на те, що ця революція принесе
для України не лише соціальні та
політичні, а й національні зміни. По­
ема заснована на біблійнім оповідан­
ні про виведення пророком Мойсеєм
єврейського народу з неволі. «Основ­
ною темою поеми, — пише Франко у
передмові, — я зробив смерть Мойсея
як пророка, не признаного своїм на­
родом. Ся тема в такій формі не біб­
лійна, а моя власна». Сподіваючись,
що революція принесе національне
визволення українському народові,
Франко намагався розв’язати пробле­
му провідника, тієї політичної сили,
що мала б скеровувати народні маси,
обстоювати волю й свободу українсь­
кого народу, здійснення його віковіч­
них прагнень. Старозаповітний
пророк Мойсей присвятив усе своє
лситття, щоб вивести свій народ з
полону та пустелі. Сорок років він
проблукав пустелею , намагаю чись
знайти омріяну землю.
Поему розпочинає пролог — звер­
нення до народу: «Народе мій, заму­
чений, розбитий, мов паралітик той
на роздорожжу…». Таким було ук­
раїнство на початку сторіччя: роз­
шматоване, розділене між кількома
державами, п ісля кількох століть
панської неволі, воно, не маючи свого
ватажка, пророка, не знало, куди і як
рухатися. М ойсей присвятив себе
служінню народові, та доля проводиря
складна й підступна. Авірон і Датан
підбурюють народ проти Мойсея:
Ті слова про обіцяний край
Для їх слуху — се казка;
М’ясо стад їх. І масло, і сир —
Се найвищ ая ласка.
Вони навіть погрожують закидати
Мойсея камінням. Та ні погрози, ні
залякування не спинять пророка.
Мойсей усвідомлює, що найголовні-
Ще Для народу, який тільки-но під­
нявся, увесь час рухатись уперед, не
Тиняючись ані на мить. Він роз­
повідає народові алегоричну притчу-
казку про те, як дерева обирали собі
короля.
Ж одне з розкішних дерев: ані
кедр, ані пальма, ані рожа, ані дуб,
ані береза не погодилися служити
для захисту, честі, надії, підмоги
інших дерев:
Щоб і пан наш він був, і слуга,
І мета, і дорога.
Лише терен згодився принести себе
в жертву деревам, боронити їх, щоб
вони буяли до неба. Мойсей роз­
криває алегорію казки — «виклад до
неї»:
Дерева — се народи землі,
А король у їх колі —
Божий вибранець, син і слуга
Господевої волі.
У цій притчі Франко викладає свій
погляд на пророка-вождя народу, що
прагне дістати свободу. Відданість
своєму народові, усвідомлення його
прагнень — риси, якими має бути
наділений проводир. Зневірившись у
власних силах, у подальшій боротьбі,
піддавшись намовлянням Авірона й
Датана, народ відмовляється слухати
Мойсея, вірити йому, визнавати за
свого пророка. Мойсей полишає
табір. Після розмови з Азазелем Мой­
сей відчуває сумнів, чи справді він
служив своєму народові, чи не варто
було лишитися в Єгипті. За це Єгова
суворо покарав його:
А що ти усомнивсь на момент
Щодо волі моєї,
___________________ Нова література
633
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
То побачивши сю вітчину,
Сам не вступиш до неї.
Франко вірить, що народ таки по­
долає всі перешкоди та дістане свобо­
ду. Єврейський народ у поемі Франка
знайшов у собі сили, згуртувався дов­
кола нового поводиря. Це Єгошуа,
князь конюхів, що закликає: «До по­
ходу!», «Дозброї!», «Добою!».
Останні рядки поеми написані в
майбутньому часі. Поет висловлює
впевненість у відродженні національ­
ної самосвідомості великого, хоч і по­
неволеного українськогно народу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.