Новий довідник: Українська мова. Українська література

Дмитро Павличко нар. 1929 року

Народився в селі Стопчатові на
Прикарпатті. Навчався у Львівсько­
му університеті імені І. Франка, зго­
дом — аспірантура, наукова робота.
Перша книга — «Правда кли­
че!» (1958). Згодом — «Грано*
слов» (1968), «Сонети подільської
осені» (1973), «Таємниця твого об­
личчя» (1979), «Спіраль» (1984),
«Ялівець» (1989).
«Коли номер кривавий Торкве-
мада» — твір зі збірки «Правда
кличе!», забороненої і знищеної
тоталітарним урядом у 60-х рр.
Сюжет твору побудовано навко­
ло смерті середньовічного іспансько­
го інквізитора Томаса Торквемади,
але неважко зрозуміти, кого мас на
увазі автор — це найжорстокіший
тиран сучасності. Символіка твору
УКРАЇНСЬКА МГЕРА ТУРА
надзвичайно промовиста: сміх —
свобода, мовчання, ридання — ■по­
поли. Але тиранія но зникає зі
смертю тирана, а свобода так і за­
лишається привілеєм внутрішньою
світу людини.
Поезія Дмитра Павличкв надзви
чайно ритмічна, мелодійна. Чи не то­
му багато його творів покладено на
музику композиторами, стали осно­
вою сучасних пісень.
Один з них — поезія «Два кольо­
ри», яка наближається до фольклор­
ної традиції за символікою барв та
чисел, представленою в ній внутріш­
ньою філософією буття. Події, усе
життя ліричного героя нанизуються
на одну сюжетну канву, наскрізну й
для життя кожної конкретної лю­
дини. Провідним у творі є мотив
дороги. Готує до життєвої подорожі
героя мати, мовби благословляючи в
далеку путь. Зрозуміло, що ця дорога
не буде завжди гладенькою, так
з’являються символи червоного і
чорного — радостей і бід, що не­
змінно супроводжують людину на
життєвому шляху:
Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне —
то журб®’
Ця поезія споріднена з відомою
Малишковою «Піснею про рушник*
за українським колоритом і ,11Г
ціональною символікою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.