Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

«РУСЬКА ПРАВДА»: ПЕРШИЙ КОДЕКС ЗАКОНІВ НА РУСІ

Виданий Ярославом Мудрим збірник законів, названий «Руською Правдою», був першим літописним кодексом судових законів давньої Русі-України, об’єднуючим ци­вільне й кримінальне право і всі процеси судочинства того іс­торичного часу, що охоплює XI століття. І хоча в «Руській Правді» використовувалися й деякі закони Володимира Вели­кого (980—1015), навіть частково запозичені основи візантій­ського та скандинавського правознавства, «тут, — як заува­жував М. Грушевський, — ми здебільшого маємо споконвічне руське право».

Наведемо деякі приклади кримінальної відповідальнос­ті, передбачені законами Ярослава на покарання за вбив­ство громадянина, крадіжку приватної власності громадян (закони ці часто були не зовсім справедливими до заможних громадян і жорстокими — до холопів і рабів). При цьому слід нагадати, що до холопів обельних (або повних) належа­ли такі категорії громадян того часу: людина, куплена при свідках; той, хто не може задовольнити своїх кредиторів; той, хто одружується на рабі без будь-яких умов; той, хто без умови піде у слуги або у ключники; найманець (закуп), тимчасово закабалена людина, яка, не вислуживши термі­ну, піде. Найдавнішими рабами в Русі-Україні були, звісно, нащадки військовополонених, але в той час були й інші причини, які могли позбавляти людей свободи.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.