Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

БРАТ ПРОТИ БРАТА. Воєнне протистояння синів Володимира Великого: версії, міфи й пошук істини

13 липня 1015 року завершився земний шлях князя Володи­мира Великого, одного з найвідоміших діячів вітчизняної історії й одночасно — однієї з найбільш складних і супереч­ливих її фігур. Володимир залишив цей світ і свою державу — Ки­ївську Русь — у дуже непростий час. Тіло князя ще не встигло охо­лонути, коли між його синами й тими, хто стояв за ними, розгор­нулася запекла й кривава боротьба за київський трон…

Питання, про яке йтиме мова в цій статті, аж ніяк не нале­жить до числа «білих плям» вітчизняної історії. Практично всі історики, які писали й пишуть роботи з історії Київської Русі, так чи інакше згадували про ті непевні смутні часи в житті наших далеких предків, коли брат повстав проти брата. Разом із тим серед представників як вітчизняної, так і зару­біжної історичної науки й досі не вщухають суперечки навко­ло одного питання, яке аж ніяк не є якоюсь складною пробле­мою з концептуального погляду. Його можна сформулювати досить просто: між якими саме синами князя Володимира розгорнулася боротьба за владу в Давньоруській державі? Щодо цього в світовій історії існують дві різні, багато в чому протилежні, версії. Беручи до уваги ті традиції, які за довгі роки склалися у вітчизняній історичній науці та публіцисти­ці загалом, ми умовно назвемо їх версією традиційною і версі­єю нетрадиційною.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.