УКРАЇНЦІ: ЗВІДКИ МИ Й НАША МОВА? Походження української та російської мов: міфи та історична правда

Після краху комуністичного режиму в умовах національ­ного відродження та відновлення української держав­ності помітно зріс суспільний інтерес до історії України, походження українського народу та його мови як основної ознаки нашої нації. Нині цілком слушно популяризуються і перевидаються твори на ці теми М. Грушевського, В. Антоно­

вича, І. Огієнка, П. Житецького, О. Потебні, А. Кримського та інших учених, чиї неординарні й об’єктивні погляди на на­шу історію й мову ще донедавна тоталітарна влада замовчува­ла, забороняла, оголошувала ідейно шкідливими, «націона­лістичними», ворожими. Тож не дивно, що нині спостерігає­мо таку жадобу знань про початки своєї рідної історії, джере­ла й етапи становлення української мови, її взаємовідносини із сусідніми (насамперед із російською та польською) мовами тощо. За висвітлення всіх цих питань і коментування відпо­відних праць учених минулих поколінь беруться як історики та філологи-фахівці, так і численні аматори: журналісти, кра­єзнавці, письменники, критики й навіть інженери, лікарі та люди інших професій. Зрозуміле їхнє щире прагнення піднес­ти престиж української мови, показати її глибоке коріння і знайти їй гідне місце серед інших слов’янських і неслов’ян­ських мов. Але відсутність необхідних знань зі славістики, брак дослідницького досвіду, нерозуміння потреби спиратися лише на науково достовірні джерела й оперувати конкретни­ми історичними фактами і невміння (чи небажання) зважати на загальновизнані наукові аксіоми часто призводять до того, що патріотичні наміри таких аматорів перетворюються в не­стримні фантазії, видавання бажаного за дійсне. Тому й не дивно, що поряд із науковими висновками, підтвердженими фактами й документами, висловлюється чимало казкових і міфічних уявлень про історію нашого народу та нашої мови. Україну іноді ототожнюють із міфічною Атлантидою, україн­ців вважають найдавнішим населенням Європи, а українську мову проголошують матір’ю всіх індоєвропейських мов.


Loading...