Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

ВІЙНА І МИР ІЗ ВІЗАНТІЄЮ

Пересвідчившись, що це греки підмовили болгарів не пускати Святослава до Болгарії, князь відправив своїх по­слів до Візантії, щоб вони передали грецькому імператору попередження від Святослава: «Іду на твою землю і хочу взяти Царгород, як узяв Переславець»! Злякавшись, греки вислали Святославу дари, але дізнавшись, що в нього ніби лише 10 тис. воїнів, тим часом виставили проти нього 100 тисяч. Щоб надихнути своїх воїнів на нерівний бій, як повідомляє Нестор, Святослав звернувся до них: «Вже нам тепер нікуди подітися: волею і неволею повинні битися: не осоромимо вітчизну, але ляжемо тут кістьми; мертвим не соромно, а якщо побіжимо, то ляже на нас сором, від якого нікуди піти; станемо ж краще міцно, я піду перед вами; ко­ли ж голова моя ляже, тоді думайте самі про себе». Воїни відповідали йому: «Де твоя голова ляже, там і ми свої скла­демо» . Хоча й була битва жорстокою, самого Святослава по­ранили, він ледве не загинув, були великі людські втра­ти (за грецькими джерелами на полі бою полягло близько 16 тисяч воїнів Святослава), але Святослав переміг. Він зни­щував і спалював всі населені пункти, що траплялися на шляху. Коли війська Святослава наближалися вже до Цар- города, грецький імператор Іоанн Цимісхій, який замінив Никифора після його вбивства, вислав до князя послів із ба­гатими дарунками — золото й тканини. Але Святослав, роз­глянувшись навколо, байдуже сказав: «Сховайте це». Че­рез деякий час прислали інші дарунки — позолочений меч та іншу зброю; реакція Святослава була іншою. Він прий­няв їх із задоволенням і велів дякувати візантійському ім­ператору. А після звернення грецького імператора до Свя­тослава з проханням не ходити на Царгород і взяти данину, яку князь захоче, Святослав погодився і вирішив укласти «твердий мир».

Зрадівши, імператор послав князю ще більші дарунки, ніж раніше, які той прийняв. Кожний князівський воїн от­римав свою частину, а частку загиблих передали їхнім ро­дичам. Гордий Святослав з тріумфом повернувся до Болга­рії, а 24 липня 971 року обидві сторони уклали мирний до­говір і грамоту, підписану Святославом, в якій він підтвер­джував «свою повну приязнь» до грецьких царів і їхнього народу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.