Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

II. НЕПОРОЗУМІННЯ ТА КУРЙОЗИ 8/18 СІЧНЯ 1654 року

Скликаний за наказом царя Олексія Михайловича 1 жовт­ня 1653 р. Земський собор ухвалив рішення про прийняття гетьмана Богдана Хмельницького та всього Війська Запорозь-

 

кого під «високу царську руку» й оголошення війни Польщі. Офіційна нота з цього приводу королю Яну-Казимиру була відправлена лише 31 грудня. Повноважне посольство в Украї­ну вирядили вже 9 жовтня, навіть не підготувавши необхід­них інструкцій та не вручивши вірчих грамот боярину Васи­лю Бутурліну. Усе це було відправлено вже навздогін посоль­ству. Продемонстрований поспіх, варто зауважити, загалом доволі незвичний для Московії XVII ст., вочевидь, можна по­яснити великим бажанням залагодити справу з українським гетьманом раніше, аніж дійде до офіційного оголошення вій­ни Польщі. Проте далеко не завжди бажання збігаються з дій­сним станом речей…

Доволі дивні й абсолютно непередбачувані затримки поча­лися ще на землях, підвладних цареві. Справа тут полягала не лише в традиційних і позачасових московських бідах — без-

доріжжі та розхлябаності. Так, уже на кордоні з Україною Бу- турліна наздогнала звістка про те, що царський прапор і текст промови, яку він мав виголосити перед гетьманом і старши­ною, йому вже відправили. Однак… у дорозі вони зазнали не­поправних пошкоджень і цар був вимушений віддати наказ про виготовлення нових. Досить неприємна прикрість стала­ся і з булавою, відправленою Олексієм Михайловичем Хмель­ницькому. З неї зникло декілька коштовних камінців! Від­новлювати царський клейнод послу довелось негайно і, при­чому, з власної кишені (щоправда, після повернення до Мос­кви Бутурліну було відшкодовано ці збитки). Під вечір 31 грудня повноважне посольство царя прибуло до Переясла­ва, де його зустрів місцевий полковник Павло Тетеря.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.