Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

ЩО ТАКЕ «РОСІЙСЬКА ІДЕЯ»?

У ґрунтовній статті «Що таке «російська ідея»?» постійний автор «Дня», відомий російський вчений та громад­ський діяч, доктор філософських наук Ігор Чубайс роз­глядає загальні питання національної пам’яті та національ­ної ідентичності, вплив самосвідомості нації на конкретний перебіг епохальних історичних подій. Хоча в статті І. Чубай­са йдеться про особливості саме російської національної ідеї, все ж не треба вважати, що ці проблеми не стосуються укра­їнського читача, адже проблеми нашого «вічного сусіда» не оминають і нас, крім того, предметом розгляду автора є сут- нісні ознаки будь-якої національної свідомості загалом. Істо­рія свідчить, що проблеми, порушені І. Чубайсом, є аж ніяк не абстрактно-теоретичними, як може здатися на перший по­гляд, — навпаки, вони стосуються кожного.

Найважливіші складові, що формують російську націо­нальну самосвідомість, — наші культура й мистецтво, си­стема освіти, соціальна наука, наші ЗМІ. Про соціальну на­уку можна сказати зовсім коротко — її немає. Немає тому, що ми дотепер не осмислили, що ж сталося з Росією у XX столітті й куди ми йдемо тепер, у столітті XXI.

Десятки окремих, незалежних дослідників у нас пра­цюють, але їхні голоси залишаються самотніми, вони не створюють нові наукові школи. Навіть О.І. Солженіцин не сформував новий науковий напрямок. У нього не з’явили­ся учні та продовжувачі, його роботи існують як індиві- J

дуальний особистий внесок у науку про Росію — росієзнавство.

Тим більше результати, отримані звичайними — назвемо їх несистемними — дослідниками (системні взагалі не ство­рюють, а відтворюють), як правило, не накопичуються й не засвоюються іншими авторами. Тому в кожній новій роботі попередні результати доводиться відтворювати заново…

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.