Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

ЧАСТИНА 1. ПРО РОСІЙСЬКУ ІДЕЮ ТАЇЇ КРИЗУ. Якщо трохи пофілософствувати (Введення в тему)

А як улаштовані штучні утворення, чому діють і зберіга­ються системи, створені людьми, чому живуть і зберігають се­бе народи, держави, цивілізації? Чи можуть вони розпадати­ся, зникати, трансформуватися? Поки зберігаються закони й цінності, на яких вони побудовані, зберігаються й самі штуч­ні системи. Якщо закони чомусь або припиняють дію, або, що ще болючіше, змінюються або зникають «творці», які пород­жували й фундирували чинні закони, тоді й сама штучна си­стема неминуче розпадається, зникає або переходить у якийсь інший стан.

Із сказаного випливає висновок — будь-яка штучна сис­тема існує за своїми власними закономірностями й прави­лами. Дитина, яка збирає з деталей дитячого конструктора модель лінкора, має діяти не довільно, а в відповідності до схеми-інструкції, інакше ніякий лінкор їй не зібрати. Але и набагато складніші штучні утворення — країни, культу­ри, нації — існують відповідно до своїх внутрішніх правил, які зазвичай мало хто помічає. Існування цих специфічних законів і цінностей починають усвідомлювати лише тоді, коли відбувається збій, коли вони перестають працювати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.