Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

УКРАЇНСЬКИЙ ТА РОСІЙСЬКИЙ ШЛЯХИ В ІСТОРІЇ: ПОШТОВХ ДО РОЗДУМІВ Воістину, корисно іноді «гуляти» лабіринтами Інтернету!

Саме з надр цієї всесвітньої мережі (власне, йдеться про її російський сегмент) вийшов рідкісний за мірою правдивої

Ч/ постановки проблем (і то — проблем фундаментальних!), за щирістю, відвертою розкутістю аналізу матеріал. Автор — Олексій Широпаєв — російський публіцист, поет, націона­ліст, неоязичник, з 1986 року активно публікується в націо­налістичних та праворадикальних виданнях («Наш марш», «Народный строй», «Завтра»).

Здавалося б, від автора такої цілком визначеної політич­ної орієнтації треба очікувати вже відомі ідеологеми про свя- щенність і непорушність Великої Російської імперії, слов’ян-

ську єдність, про вищу потребу Росії — протистояння отруй­ному Заходу тощо. Але натомість — це демонструє, що вільна думка росіян, незалежно від політичних кольорів, живе по­при всі перешкоди — О. Широпаєв розвиває у своїй статті зовсім інші погляди. Він, як це побачить читач, протистав­ляє відомій концепції «спільного історичного шляху» росіян та українців тверезе розуміння кардинальної відмінності цього шляху в двох наших народів: євразійського, москов­сько-деспотичного в одному випадку (Росія), європейсько­го — в іншому. Додамо, що Олексій Широпаєв визнає Голодо­мор геноцидом української нації.

З огляду на рідкісність, майже унікальність (поки що?) думок Широпаєва редакція вирішила ознайомити з ними читачів. Розгорнутий коментар до концепції, запропонова­ної російським публіцистом, дає постійний автор «Дня», кандидат філософських наук, публіцист і письменник Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ.

Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.