Лексикон загального та порівняльного літературознавства

АВТОЛОГІЯ

АВТОЛОГІЯ (від грец. autos — сам і logos —
слово) — вживання слова в його власному прямому
значенні, переважно в реаліст, поезії. Чисто
автологічний текст — досить рідкісне явище. Як
клас, взірець наводять поезію Т.Шевченка “Садок
вишневий коло хати”. Протилежність А. —
металогія.
Анатолій Волков

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.