Лексикон загального та порівняльного літературознавства

АНАБАЗИС (АНАБАСИС)

АНАБАЗИС (АНАБАСИС) — (від грец.
anabasis — сходження) — назва кн. Ксенофонта
про похід загону грец. воїнів під керівництвом Кіра
Молодшого вглиб Перського царства (“вверх”) та
їх повернення (“вниз”) до Чорного моря в 400-399
pp. до н.е. “Анабазисом Александра” назвав працю
про Перс, похід Александра Македонського
видатний грец. історик Арріан Флавій (II ст. н.е.).
У наш час слово А. вживається для позначення
військового походу вглиб вражої території. Так,
чес. письменник Р.Медек свою “Легіонерську
пенталогію” — цикл романів, де шлях чехословац.
легіонів від перших боїв з австр. військами біля
Зборова і Бахмача почерез Росію, коли легіонери
воювали на боці білих, аж до Тихого океану
зображено в героїзованому дусі — назвав
“Анабазисом” (1921-27). У “Пригодах бравого
вояка Швейка” Я .Гашека назва розділу
“Будейовицький анабазис Швейка”, навпаки, має
іронічний сенс.
Анатолій Волков, Юрій Попов

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.