Лексикон загального та порівняльного літературознавства

АСТРОЛОГІЧНИЙ МІФ

А СТРОЛОГІЧН ИЙ М ІФ — комплекс
сюжетів та мотивів, який можна умовно
об’єднати в єдиний метасюжет, — залежність
земного життя від світу космічного, світу планет та
зірок. Поч. цих мотивів закорінений у сивій
давнині, в науково-магічній практиці та міфології
кам’яного віку. Вел. ролю в складанні певного
канону А.м. відіграла поганська культура ст-давн.
Єгипту та Ассиро-Вавилонії. Типол. близькі до
цього комплексу відповідні сюжети інд., кит. та ін.
культ, світів. З тв. такого характеру бере поч. рання
наук, проза. А. м. пройняті фольклор та худож. л-
ра. він був в ретроспективі базою створення суч.
наук, картини світу. Важко аналізувати численні
сюжети ст-давн., нов. худож. або ж суч. наук.-фант,
л-ри без урахування впливу А.м. Оригінальні
варіанти та інтерпретації* А.м. знаходимо в сх
слов’ян, фольклорі (колядки, щедрівки тошо).
Матеріал подібного характеру спричинився до
створення в рамках міфологічної школи окр.
напрямку досліджень (солярний міф тошо.).
Семен Абрамович

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.