Лексикон загального та порівняльного літературознавства

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНІ, ДАЛЕКОСПОРДНЕНІ, НЕСПОРІДНЕНІ МОВИ

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНІ,  ДАЛЕКОСПОРДНЕНІ, НЕСПОРІДНЕНІ МОВИ.

Усі мови світу
групують за ознакою спорідненості, шо зумовлюється
спільністю їх походження (така класифікація
називається генеалогічною). Спорідненість мов
встановлюється за допомогою порівняльно-
історичного методу і виявляється в наявності
спільних рис та закономірних регулярних
відповідностей їх лексичного складу, звук, елементів
(фонем, звук, змін), морфем, словотвор. компонентів
та способів словотворення, спільності або подібності
граматичного устрою (граматичних форм та категорій,
моделей речень тошо). Найточнішими показниками
спорідненості мов є спільні фонетичні та.граматичні
риси, оскільки лексичні системи мов змінюються
швидше й активніше взаємодіють між собою.
Мови, шо за генеалогічною класифікацією
належать до однієї мов. сім’ї (мають спільну
прамову), називаються спорідненими. У складі мов.
сім’ї виділяють окр. групи, які об’єднують ше більш
споріднені мови, часто в групах можуть виділяти
ще й підгрупи, до яких входять найближчі за
походженням мови. Саме такі мови звуться
близькоспорідненими, напр.г укр., рос., білор.,
поль., чес., словац., словен., лит. та латис. мови.
Мови, які належать до різних груп однієї сім’ї,
прийнято називати дапекоспорідненими, напр.:
укр., англ.. італ., лит. та перс. мови. Неспорідненими
є мови, шо походять із різних прамов та належать
відповідно до різних мов. сімей, напр.: фін., япон.,
укр. та казах, мови.
Внаслідок тривалих контактів двох або й більше
мов, поширених в одному регіоні, виникають т.зв.
мовні союзи, мови-члени яких, хоча генетично не є
близькоспорідненими, мають багато спільних
одиниць, категорій, моделей. Приклад такої
взаємодії мов (набутої спорідненості) — балк. мов.
союз, до складу якого входять албан., болг., фен.,
македонська, рум. і тяжіють серб., хорв. йтур. мови.
Урахування спорідненості (ступеня спорідненості)
/ неспорідненості мов необхідне, зокрема, при
з’ясуванні теор. та практичних питань художнього
перекладу. На думку багатьох учених та перекладачів
(М.Рильський, Р.Будагов), особливо складними для
худож. перекладу є близькоспоріднені мови.
Лив. Уявні друзі перекладача.
М ар’ян Скаб

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.