Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ВИБІРКА

ВИБІРКА— процес формування вибіркової
сукупності худож. матеріалу, який безпосередньо
вивчається методом кіл ькісного аналізу.
Визначення В. — один з найважливіших етапів
наук, дослідження. Соціологи розрізняють
поняття генеральної та вибіркової сукупності.
Генеральна сукупність включає всі без винятку
елементи, шо складають об’єкт дослідження
(напр.. всі варіанти однієї казки; всі тв. на
певний традиційний сюжет входять у
генеральну сукупність). Вибіркова сукупність
включає тільки певне число елементів, напр.,
ті варіанти казки, які зафіксовано в покажчику
А.Аарне або Больте-Полівки; лише, ті тв. на
даний трад. сюжет, які вказано в покажчику
Е.Френцель.
Визначення вибіркової сукупності повинно
максимально збігатися й за основними якісними
характеристиками зі структурою генеральної
сукупності. Вірне визначення вибіркової
сукупності дозволяє при допустимо мінімальній
кількості досліджуваного матеріалу робити
достовірні наук, висновки.
При формуванні вибіркової сукупності худож.
матеріалу використання видів і методів В. різко
обмежено. Lie пояснюється гол. чином тим, шо в
більшості випадків неможливо визначити генеральну
сукупність, тобто встановити, скільки всього худож.
матеріалу знаходиться в певний літ.-іст. період.
Відсутність каталогів, майже не досліджена творчість
маловідомих письменників, загублені або невидані
худож. тексти утруднюють цю роботу. За цих умов,
коли необхідно визначити В. чисельного матеріалу,
доцільно застосовувати випадкову В. з використанням
методу ‘снігового клубка”.
Метод “снігового клубка передбачає
формування вибіркової сукупності, числа тв..
необхідних для дослідження, шляхом послідовного
і кропіткого виявлення худож. текстів на основі
бібліографічних та ін. джерел. Другий етап
формування вибіркової сукупності пов’язаний з
визначенням якісних ознак (формально-об’ємних
та змістовних), виявлених у худож. текстах.
Формування В. може вважатися закінченим у тому
разі, коли спостерігається процес “насичення’ В.,
а саме — нові додатково виявлені тексти вже не
впливають на гол. характеристики і тенденції
якісних ознак родової спільності.
В тому разі, коли невідома генеральна сукупі іість
худож. матеріалу, об’єм вибіркової сукупності
чисельної системи можна визначити за допомогою
певної процедури. Експериментальні дані
засвідчують, шо “насичення” об єма вибіркової
сукупності настає при вивченні більше як
п’ятидесяти відсотків виявлених текстів. Якою
врахувати, шо за яких-небудь причин не
визначена така ж сама кількість худож. текстів,
то очікувана генеральна сукупність буде
становити вдвічі більше текстів, ніж реально
виявлених. На основі очікуваної генеральної
сукупності визначається кількість тв.. необхідних
для дослідження.
При визначенні об’єму вибіркової сукупності
необхідно врахувати і те, шо при вивченні якісних
ознак кількість худож. текстів визначається для
кожної родової спільності або для кожного періоду
окремо (напр., для вивчення якісних ознак XIX-
XX ст. об’єм вибіркової сукупності потрібно
визначити окремо як для XIX, так і для XX ст ).
У кожному конкретному дослідженні тип В. і
об’єм вибіркової сукупності значною мірою
залежатиме від предмета дослідження. В
роботах, які застосовують кількісний аналіз
численних худож. тв.. особливу увагу слід
приділяти опису видів і методів формування В.. а
також використовувати експертні оцінки літ,-
знавців та соціологів.
Микола Ярмнстнн

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.